Oudercommissie

Inspraak van ouders vinden wij heel belangrijk. Het is altijd mogelijk om uw ideeën en op- of aanmerkingen aan één van de leidsters kenbaar te maken.

Ook is er een oudercommissie die de belangen met betrekking tot de opvang van de kinderen behartigt en de ouders vertegenwoordigt. Bij opvang draait het immers niet alleen om de kinderen, maar ook om de wensen van de ouders.

De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis adviseren over het te voeren beleid. De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden, zoals bijvoorbeeld over de kwaliteit van de opvoeding, over veiligheid, gezondheid, openingstijden, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, de klachtenregeling en de prijzen. De Oudercommissie houdt ouders op de hoogte via de notulen van de vergaderingen.

Het reglement oudercommissie is op aanvraag voor onze ouders beschikbaar. Via de ouderlogin kan het te allen tijde worden ingezien.