Inschrijfkosten

U kunt uw kind aanmelden door op de website van Kinderdagverblijf Babbelina een inschrijfformulier in te vullen. Op het inschrijfformulier kan de ouder / verzorger onder andere de startdatum en de gewenste dagen aangeven.

Voor inschrijving is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Plaatsing op de wachtlijst is geheel vrijblijvend en heeft geen financiele consequenties. U wordt zo spoedig mogelijk geinformeerd over de plaatsingsmogelijkheden.