Betrokken

Kinderdagverblijf Babbelina vindt dat de opvoeding van kinderen in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de ouders is. De leidsters hebben een aanvullende rol in de verzorging en opvoeding van de kinderen. Daarom vinden wij afstemming en samenwerking met ouders erg belangrijk.

Elk kind heeft een mentorleidster. De mentor let speciaal op zijn/haar kinderen en is daarom voor de ouders het aanspreekpunt, als zij vragen hebben over de ontwikkeling van hun kind of speciale wensen ten aanzien van de opvang. Elke keer wanneer u uw kind komt halen of brengen, kunt u met de leidster kort bijpraten over de dagelijkse dingen, ook als de mentor niet aanwezig is. De leidster zal u kort over de belevenissen van uw kind vertellen. Maar zij willen ook graag informatie van u: heeft uw kind goed geslapen, zijn er bijzondere dingen gebeurd?

We gebruiken daarnaast ook een door de ouder meegebracht schrift als dagboekje om de dag te bespreken. U kunt als ouder datzelfde doen zodat er een stuk informatie vanuit de thuissituatie naar ons toe komt.

Voor de dagelijkse dingen is er kort tijd bij het halen en brengen van het kind. Vaak zijn dat de drukke tijden voor de leidsters en hebben ze niet de tijd om uitgebreid alles te bespreken.
Eens per jaar zal daarom er tijd worden vrij gemaakt voor een gesprek met ouders. In dit gesprek zal de voortgang van het kind aan bod komen. Hoe gaat het met de ontwikkeling van het kind thuis en wat zien wij op het kinderdagverblijf. Indien er behoefte is, kan de ouder ook tussentijds een gesprek aanvragen.