Annuleringskosten

Vanaf het moment van ondertekening van de plaatsingsovereenkomst c.q. het contract, tot de ingangsdatum van de respectievelijke overeenkomst, heeft de ouder / verzorger de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren. Hiervoor zijn annuleringskosten verschuldigd. Indien de ouder / verzorger meer dan twee maanden voor de aanvang van de geplande opvang de overeenkomst schriftelijk annuleert zullen de annuleringskosten, niet in rekening worden gebracht.